Archiwum miesiąca: luty 2015

Wynik postępowania ofertowego na wdrożenie systemu B2B w związku z projektem unijnym w ramach działania 8.2 POIG UDA-POIG.08.02.00-14-432/14-00

W związku z napływającymi pytaniami dotyczącymi postępowania konkursowego na kompleksowe wdrożenie systemu B2B.Tytuł projektu „Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności poligraficznej dzięki wdrożeniu systemu B2B.”Numer wniosku: UDA-POIG.08.02.00-14-432/14-00.Firma DIGIFLEX publikuje odpowiedzi na…

Dowiedz się więcej

Firma DIGIFLEX znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.Tytuł projektu “Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności poligraficznej dzięki wdrożeniu systemu B2B.”Numer wniosku: UDA-POIG.08.02.00-14-432/14-00.W związku z powyższym…

Dowiedz się więcej

3/3