Archiwum miesiąca: styczeń 2015

dotyczącego zakupu analizy przygotowawczej w zakresie optymalizacji procesów biznesowych, opracowania koncepcji rozwiązań systemowych i analizy przedwdrożeniowej, które zrealizowane i wdrożone zostaną w ramach Projektu pt.:”Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności…

Dowiedz się więcej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na analizę przygotowawczą. Firma DigiFlex Group s.c. Joanna Sychowicz Piotr Kolera zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu, którego przedmiotem zamówienia jest zakup analizy przygotowawczej…

Dowiedz się więcej

2/2