Miesięczne archiwa: styczeń 2015

Wynik postępowania ofertowego – analiza przygotowawcza [1.2]

dotyczącego zakupu analizy przygotowawczej w zakresie optymalizacji procesów biznesowych, opracowania koncepcji rozwiązań systemowych i analizy przedwdrożeniowej, które zrealizowane i wdrożone zostaną w ramach Projektu pt.:”Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności poligraficznej dzięki wdrożeniu systemu B2B.” UDA-POIG.08.02.00-14-432/14-00

Napisano w Aktualności

Zapytanie ofertowe
– analiza przygotowawcza [1.1]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na analizę przygotowawczą. Firma DigiFlex Group s.c. Joanna Sychowicz Piotr Kolera zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu, którego przedmiotem zamówienia jest zakup analizy przygotowawczej w zakresie optymalizacji procesów biznesowych, opracowania koncepcji rozwiązań systemowych i

Napisano w Aktualności