certyfikat

certyfikat

technologia

NOWOCZESNA PRZYGOTOWALNIA

to zwrot w stronę klienta, której siłę stanowi pełne wykorzystanie wiodących technologii dostępnych na rynku oraz jakość. Kierując się tym założeniem, postawiliśmy na rozwiązania technologiczne najlepszych na świecie liderów w branży. Poza siłą technologiczną przemawia za nimi szereg możliwości, które uporają się z wymaganiami indywidualnymi. Ze względu na chęć sprostania wszelkim oczekiwaniom klientów nasza przygotowalnia jako jedyna w pełni wykorzystuje możliwości tych technologii.

AUTORSKI SYSTEM UniqueHQ

jest rozwiązaniem łączącym w sobie techniki innowacyjnej hybrydy oraz unikalnego systemu struktur na powierzchniach aplowych i kreskowych.System dzięki zastosowaniu odpowiedniego algorytmu pozwolił na stosowanie innowacyjnej struktury rastra co w efekcie pozwala na osiągnięcie równania krycia farby oraz zwiększania jej gęstości optycznych i niwelowanie efektu krawędziowania. Rozwiązania takie są już wdrożone u naszych dotychczasowych klientów, i z powodzeniem stosowane.

MIRACLON

Technologia Kodak Flexcel NX w innowacyjny sposób łączy w sobie najlepsze cechy istniejących konwencjonalnych technologii wykonania form fotopolimerowych. Dzięki rozwojowi inżynierii materiałowej możliwym stało się wprowadzenie rozwiązań, które do tej pory funkcjonowały jedynie jako teoretyczne rozważania. Kodak Flexcel NX bazując na eliminacji inhibicji tlenowej oraz usunięciu w sposób kontrolowany aberracji sferycznych, powstającej na skutek przejścia fali promieniowania UV przez ośrodki o zmiennej gęstości,stworzył punkt drukujący o niespotykanym do tej pory profilu poprzecznym. Zestawienie obu czynników spowodowało wytworzenie stabilnej podstawy punktu o wzrastającym kącie ściany bocznej. W konsekwencji osiągnięty został stan wyraźnej granicy pomiędzy ścianą boczną a obszarem drukującym punktu. Stworzona struktura geometryczna umożliwiła zmniejszenie przyrostu punktu powstającego na skutek docisku formy do podłoża i pozwoliła tym samym na wykonanie odbitki drukarskiej przy użyciu funkcji tzw. „kissprint”. Dzięki użytej masce TILL w znaczący sposób poprawiono geometrię profilu punktu. Przełożyło się to na pierwszy plus przewagi technologicznej w odniesieniu do klasycznego CTP. Kolejne obszary, które poddano opracowaniu w nowy sposób, to kształt wierzchołka elementu drukującego oraz struktura powierzchni. Dzięki zestawieniu wiązki promieniowania laserowego o profilu kwadratowym z niską gradacją warstwy wierzchniej na masce TILL, opracowano układ, który zagwarantował osiągnięcie ostrej krawędzi, brak powtarzalności kształtu punktu drukującego przy zachowaniu jednolitego pola pokrycia procentowego oraz rozpiętość liniatur do 200Lpi z możliwością praktycznego zastosowania.

technologia

nowoczesna przygotowalnia

to zwrot w stronę klienta, której siłę stanowi pełne wykorzystanie wiodących technologii dostępnych na rynku oraz jakość. Kierując się tym założeniem, postawiliśmy na rozwiązania technologiczne najlepszych na świecie liderów w branży. Poza siłą technologiczną przemawia za nimi szereg możliwości, które uporają się z wymaganiami indywidualnymi. Ze względu na chęć sprostania wszelkim oczekiwaniom klientów nasza przygotowalnia jako jedyna w pełni wykorzystuje możliwości tych technologii.

UniqueHQ

autorski system

jest rozwiązaniem łączącym w sobie techniki innowacyjnej hybrydy oraz unikalnego systemu struktur na powierzchniach aplowych i kreskowych.System dzięki zastosowaniu odpowiedniego algorytmu pozwolił na stosowanie innowacyjnej struktury rastra co w efekcie pozwala na osiągnięcie równania krycia farby oraz zwiększania jej gęstości optycznych i niwelowanie efektu krawędziowania. Rozwiązania takie są już wdrożone u naszych dotychczasowych klientów, i z powodzeniem stosowane.

UniqueHQ

MIRACLON

Technologia Kodak Flexcel NX w innowacyjny sposób łączy w sobie najlepsze cechy istniejących konwencjonalnych technologii wykonania form fotopolimerowych. Dzięki rozwojowi inżynierii materiałowej możliwym stało się wprowadzenie rozwiązań, które do tej pory funkcjonowały jedynie jako teoretyczne rozważania. Kodak Flexcel NX bazując na eliminacji inhibicji tlenowej oraz usunięciu w sposób kontrolowany aberracji sferycznych, powstającej na skutek przejścia fali promieniowania UV przez ośrodki o zmiennej gęstości,stworzył punkt drukujący o niespotykanym do tej pory profilu poprzecznym. Zestawienie obu czynników spowodowało wytworzenie stabilnej podstawy punktu o wzrastającym kącie ściany bocznej. W konsekwencji osiągnięty został stan wyraźnej granicy pomiędzy ścianą boczną a obszarem drukującym punktu. Stworzona struktura geometryczna umożliwiła zmniejszenie przyrostu punktu powstającego na skutek docisku formy do podłoża i pozwoliła tym samym na wykonanie odbitki drukarskiej przy użyciu funkcji tzw. „kissprint”. Dzięki użytej masce TILL w znaczący sposób poprawiono geometrię profilu punktu. Przełożyło się to na pierwszy plus przewagi technologicznej w odniesieniu do klasycznego CTP. Kolejne obszary, które poddano opracowaniu w nowy sposób, to kształt wierzchołka elementu drukującego oraz struktura powierzchni. Dzięki zestawieniu wiązki promieniowania laserowego o profilu kwadratowym z niską gradacją warstwy wierzchniej na masce TILL, opracowano układ, który zagwarantował osiągnięcie ostrej krawędzi, brak powtarzalności kształtu punktu drukującego przy zachowaniu jednolitego pola pokrycia procentowego oraz rozpiętość liniatur do 200Lpi z możliwością praktycznego zastosowania.

polecane

aktualności

inwestujemy

Pierwszy w Polsce

Inwestycja w nowe maszyny ThermoFlexX 80S oraz Catena E80 marki XSYS otwiera przed firmą nowe możliwości w zakresie produkcji form fleksograficznych. Dzięki temu rozbudowanemu parkowi maszynowemu firma może teraz pracować……