certyfikat

certyfikat

oferta

PRZYGOTOWANIE DO DRUKU ORAZ PRODUKCJA

form drukowych w technologii fleksograficznej

Jeżeli szukasz specjalistów w segmencie przygotowania druku bardzo dobrze trafiłeś. Zarządzanie barwą jak i produkcja form drukowych są u nas pod pełną kontrolą!

Dzięki kilkunastoletniemu doświadczeniu zespołu, składającego się zarówno z wysoko wyspecjalizowanych fachowców w obszarze obróbki graficznej, jak i inżynierów poligrafii, jesteśmy w stanie realizować produkty, które pozwalają zaspokoić oczekiwania największych iderów rynku. Wieloletnia praktyka naszego zespołu pozwoliła na wdrożenie technologii Kodak Flexcel NX do wielu drukarni. Stało się to możliwe dzięki połączeniu myśli technicznej specjalistów Kodaka z naszym zespołem.

Wypracowany schemat postępowania gwarantuje pełen sukces przy wdrażaniu najbardziej skomplikowanych projektów zgodnie z zasadą „niemożliwe robimy od ręki, a na cuda trzeba chwile poczekać”.

Zadowolenie z osiąganych celów zyskujemy dzięki pełnemu zaangażowaniu naszych pracowników oraz ich wsparciu udzielanemu na wszystkich etapach realizacji zlecenia.
Ponadto dbamy o jakość od momentu zapoznania się z projektem. Chęć sprostania przyjętemu założeniu zmusza nas do podwyższania poziomu działań dzięki wprowadzaniu nowych rozwiązań technicznych.

Nowoczesne narzędzia, którymi się posługujemy tj. Drukarka Epson 4900 Spectroproofer umożliwiają wykonanie odbitki proof będącej wierną symulacją procesu produkcyjnego drukarni zgodnie z założeniami normy ISO 12647, która w pełni charakteryzuje przebieg i wpływ wszystkich składowych. Mając na uwadze to, co zostało już napisane, dobrze zastanów się zanim nam coś zlecisz.

Do najlepszej jakości człowiek bardzo szybko się przyzwyczaja!

poznaj

autorski system

MIRACLON

Technologia Kodak Flexcel NX w innowacyjny sposób łączy w sobie najlepsze cechy istniejących konwencjonalnych technologii wykonania form fotopolimerowych. Dzięki rozwojowi inżynierii materiałowej możliwym stało się wprowadzenie rozwiązań, które do tej pory funkcjonowały jedynie jako teoretyczne rozważania. Kodak Flexcel NX bazując na eliminacji inhibicji tlenowej oraz usunięciu w sposób kontrolowany aberracji sferycznych, powstającej na skutek przejścia fali promieniowania UV przez ośrodki o zmiennej gęstości,stworzył punkt drukujący o niespotykanym do tej pory profilu poprzecznym. Zestawienie obu czynników spowodowało wytworzenie stabilnej podstawy punktu o wzrastającym kącie ściany bocznej. W konsekwencji osiągnięty został stan wyraźnej granicy pomiędzy ścianą boczną a obszarem drukującym punktu. Stworzona struktura geometryczna umożliwiła zmniejszenie przyrostu punktu powstającego na skutek docisku formy do podłoża i pozwoliła tym samym na wykonanie odbitki drukarskiej przy użyciu funkcji tzw. „kissprint”. Dzięki użytej masce TILL w znaczący sposób poprawiono geometrię profilu punktu. Przełożyło się to na pierwszy plus przewagi technologicznej w odniesieniu do klasycznego CTP. Kolejne obszary, które poddano opracowaniu w nowy sposób, to kształt wierzchołka elementu drukującego oraz struktura powierzchni. Dzięki zestawieniu wiązki promieniowania laserowego o profilu kwadratowym z niską gradacją warstwy wierzchniej na masce TILL, opracowano układ, który zagwarantował osiągnięcie ostrej krawędzi, brak powtarzalności kształtu punktu drukującego przy zachowaniu jednolitego pola pokrycia procentowego oraz rozpiętość liniatur do 200Lpi z możliwością praktycznego zastosowania.

oferta

PRZYGOTOWANIE DO DRUKU ORAZ PRODUKCJA form drukowych w technologii fleksograficznej

Jeżeli szukasz specjalistów w segmencie przygotowania druku bardzo dobrze trafiłeś. Zarządzanie barwą jak i produkcja form drukowych są u nas pod pełną kontrolą!

Dzięki kilkunastoletniemu doświadczeniu zespołu, składającego się zarówno z wysoko wyspecjalizowanych fachowców w obszarze obróbki graficznej, jak i inżynierów poligrafii, jesteśmy w stanie realizować produkty, które pozwalają zaspokoić oczekiwania największych iderów rynku. Wieloletnia praktyka naszego zespołu pozwoliła na wdrożenie technologii Kodak Flexcel NX do wielu drukarni. Stało się to możliwe dzięki połączeniu myśli technicznej specjalistów Kodaka z naszym zespołem.

Wypracowany schemat postępowania gwarantuje pełen sukces przy wdrażaniu najbardziej skomplikowanych projektów zgodnie z zasadą „niemożliwe robimy od ręki, a na cuda trzeba chwile poczekać”.

Zadowolenie z osiąganych celów zyskujemy dzięki pełnemu zaangażowaniu naszych pracowników oraz ich wsparciu udzielanemu na wszystkich etapach realizacji zlecenia.
Ponadto dbamy o jakość od momentu zapoznania się z projektem. Chęć sprostania przyjętemu założeniu zmusza nas do podwyższania poziomu działań dzięki wprowadzaniu nowych rozwiązań technicznych.

Nowoczesne narzędzia, którymi się posługujemy tj. Drukarka Epson 4900 Spectroproofer umożliwiają wykonanie odbitki proof będącej wierną symulacją procesu produkcyjnego drukarni zgodnie z założeniami normy ISO 12647, która w pełni charakteryzuje przebieg i wpływ wszystkich składowych. Mając na uwadze to, co zostało już napisane, dobrze zastanów się zanim nam coś zlecisz.

Do najlepszej jakości człowiek bardzo szybko się przyzwyczaja!

poznaj

autorski system

technologia

MIRACLON

Technologia Kodak Flexcel NX w innowacyjny sposób łączy w sobie najlepsze cechy istniejących konwencjonalnych technologii wykonania form fotopolimerowych. Dzięki rozwojowi inżynierii materiałowej możliwym stało się wprowadzenie rozwiązań, które do tej pory funkcjonowały jedynie jako teoretyczne rozważania. Kodak Flexcel NX bazując na eliminacji inhibicji tlenowej oraz usunięciu w sposób kontrolowany aberracji sferycznych, powstającej na skutek przejścia fali promieniowania UV przez ośrodki o zmiennej gęstości,stworzył punkt drukujący o niespotykanym do tej pory profilu poprzecznym. Zestawienie obu czynników spowodowało wytworzenie stabilnej podstawy punktu o wzrastającym kącie ściany bocznej. W konsekwencji osiągnięty został stan wyraźnej granicy pomiędzy ścianą boczną a obszarem drukującym punktu. Stworzona struktura geometryczna umożliwiła zmniejszenie przyrostu punktu powstającego na skutek docisku formy do podłoża i pozwoliła tym samym na wykonanie odbitki drukarskiej przy użyciu funkcji tzw. „kissprint”. Dzięki użytej masce TILL w znaczący sposób poprawiono geometrię profilu punktu. Przełożyło się to na pierwszy plus przewagi technologicznej w odniesieniu do klasycznego CTP. Kolejne obszary, które poddano opracowaniu w nowy sposób, to kształt wierzchołka elementu drukującego oraz struktura powierzchni. Dzięki zestawieniu wiązki promieniowania laserowego o profilu kwadratowym z niską gradacją warstwy wierzchniej na masce TILL, opracowano układ, który zagwarantował osiągnięcie ostrej krawędzi, brak powtarzalności kształtu punktu drukującego przy zachowaniu jednolitego pola pokrycia procentowego oraz rozpiętość liniatur do 200Lpi z możliwością praktycznego zastosowania.

polecane

aktualności

inwestujemy

Pierwszy w Polsce

Inwestycja w nowe maszyny ThermoFlexX 80S oraz Catena E80 marki XSYS otwiera przed firmą nowe możliwości w zakresie produkcji form fleksograficznych. Dzięki temu rozbudowanemu parkowi maszynowemu firma może teraz pracować……