Archiwum kategorii: DO POBRANIA

Wyniki postępowania ofertowego z dnia 25 września 2015 roku.

Kolejne odpowiedzi na pytania napływające do zapytania ofertowego z dnia 25 września 2015 roku.

Odpowiedzi na pytania napływające do zapytania ofertowego z dnia 25 września 2015 roku.

Firma DIGIFLEX znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Tytuł projektu “Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności poligraficznej dzięki wdrożeniu systemu B2B.”

Wynik postępowania ofertowego na wdrożenie systemu B2B w związku z projektem unijnym w ramach działania 8.2 POIG UDA-POIG.08.02.00-14-432/14-00

W związku z napływającymi pytaniami dotyczącymi postępowania konkursowego na kompleksowe wdrożenie systemu B2B.Tytuł projektu „Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności poligraficznej dzięki wdrożeniu systemu B2B.”Numer wniosku: UDA-POIG.08.02.00-14-432/14-00.Firma DIGIFLEX publikuje odpowiedzi na…

Dowiedz się więcej

Firma DIGIFLEX znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.Tytuł projektu “Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności poligraficznej dzięki wdrożeniu systemu B2B.”Numer wniosku: UDA-POIG.08.02.00-14-432/14-00.W związku z powyższym…

Dowiedz się więcej

dotyczącego zakupu analizy przygotowawczej w zakresie optymalizacji procesów biznesowych, opracowania koncepcji rozwiązań systemowych i analizy przedwdrożeniowej, które zrealizowane i wdrożone zostaną w ramach Projektu pt.:”Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności…

Dowiedz się więcej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na analizę przygotowawczą. Firma DigiFlex Group s.c. Joanna Sychowicz Piotr Kolera zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu, którego przedmiotem zamówienia jest zakup analizy przygotowawczej…

Dowiedz się więcej

10/12