Pytania do oferty “Automatyzacja procesów B2B” [2.2]

Pytania do oferty “Automatyzacja procesów B2B” [2.2]

W związku z napływającymi pytaniami dotyczącymi postępowania konkursowego na kompleksowe wdrożenie systemu B2B.
Tytuł projektu „Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności poligraficznej dzięki wdrożeniu systemu B2B.”
Numer wniosku: UDA-POIG.08.02.00-14-432/14-00.
Firma DIGIFLEX publikuje odpowiedzi na pytania zadane przez oferentów: