Wynik postępowania ofertowego „Automatyzacja procesów B2B” [2.3]