Wynik postępowania ofertowego „Automatyzacja procesów B2B” [2.3]

Wynik postępowania ofertowego „Automatyzacja procesów B2B” [2.3]

Wynik postępowania ofertowego na wdrożenie systemu B2B w związku z projektem unijnym w ramach działania 8.2 POIG UDA-POIG.08.02.00-14-432/14-00