Automatyzacja procesów B2B [2.1]

Automatyzacja procesów B2B [2.1]

Firma DIGIFLEX znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.
Tytuł projektu “Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności poligraficznej dzięki wdrożeniu systemu B2B.”
Numer wniosku: UDA-POIG.08.02.00-14-432/14-00.
W związku z powyższym ogłasza rozpoczęcie postępowania konkursowego na kompleksowe wdrożenie systemu B2B o następujących parametrach:

  • wdrożenie modułu zamówień projektowych
  • wdrożenie modułu zarządzania projektami
  • wdrożenie modułu księgowości
  • wdrożenie modułu integracji