Miesięczne archiwa: wrzesień 2015

Pytania i odpowiedzi [3.1]

Odpowiedzi na pytania napływające do zapytania ofertowego z dnia 25 września 2015 roku. Plik w formacie PDF

Napisano w Aktualności

Zapytanie ofertowe [3.0]

Firma DIGIFLEX znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Tytuł projektu “Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności poligraficznej dzięki wdrożeniu systemu B2B.”   Plik w formacie PDF Plik w formacie PDF

Napisano w Aktualności