Archiwum miesiąca: wrzesień 2015

Odpowiedzi na pytania napływające do zapytania ofertowego z dnia 25 września 2015 roku.

Firma DIGIFLEX znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Tytuł projektu “Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności poligraficznej dzięki wdrożeniu systemu B2B.”

2/2