Publikacja

Zapytanie ofertowe
– analiza przygotowawcza [1.1]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na analizę przygotowawczą.

Firma DigiFlex Group s.c. Joanna Sychowicz Piotr Kolera zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu, którego przedmiotem zamówienia jest zakup analizy przygotowawczej w zakresie optymalizacji procesów biznesowych, opracowania koncepcji rozwiązań systemowych i analizy przedwdrożeniowej, które zrealizowane i wdrożone zostaną w ramach Projektu pt.:”Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności poligraficznej dzięki wdrożeniu systemu B2B.” UDA-POIG.08.02.00-14-432/14-00

Plik w formacie PDF
Zapytanie-ofertowe_analiza_kolor-1

Zapytanie-ofertowe_analiza_kolor-2

Zapytanie-ofertowe_analiza_kolor-3

Zapytanie-ofertowe_analiza_kolor-4

Zapytanie-ofertowe_analiza_kolor-5

Zapytanie-ofertowe_analiza_kolor-6

Napisano w Aktualności

facebook-orange-ico

CERTYFIKAT
PRZEWIŃ DO GÓRY