Publikacja

Automatyzacja procesów B2B [2.1]

Firma DIGIFLEX znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.
Tytuł projektu “Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności poligraficznej dzięki wdrożeniu systemu B2B.”
Numer wniosku: UDA-POIG.08.02.00-14-432/14-00.
W związku z powyższym ogłasza rozpoczęcie postępowania konkursowego na kompleksowe wdrożenie systemu B2B o następujących parametrach:

 • wdrożenie modułu zamówień projektowych
 • wdrożenie modułu zarządzania projektami
 • wdrożenie modułu księgowości
 • wdrożenie modułu integracji
 •  

  Plik w formacie PDF

  automatyzacja procesu

  automatyzacja procesu

  automatyzacja procesu

  automatyzacja procesu

  automatyzacja procesu

  automatyzacja procesu

  automatyzacja procesu

  automatyzacja procesu

  automatyzacja procesu

  automatyzacja procesu

  automatyzacja procesu

  automatyzacja procesu

  automatyzacja procesu

  automatyzacja procesu

  automatyzacja procesu

  automatyzacja procesu

  automatyzacja procesu

  automatyzacja procesu

  automatyzacja procesu

  automatyzacja procesu

  automatyzacja procesu

  automatyzacja procesu

  automatyzacja procesu

  automatyzacja procesu

  automatyzacja procesu

   
  Plik w formacie PDF

  UE-zalacznik-01

  UE-zalacznik-02

  Napisano w Aktualności

  facebook-orange-ico

  CERTYFIKAT
  PRZEWIŃ DO GÓRY